Zpracování projektové dokumentace zajišťujeme v případě, že by došlo k rekonstrukci ve větším rozsahu (s tím souvisí i zásah zásah do nosné konstrukce) nebo při novostavbě. V takovém případě je potřeba i vyřídit příslušná povolení. Máteli o takové služby zájem, neváhejte nás kontaktovat a my Vám sdělíme podrobné nacenění služeb, termíny apod.

Projektovou dokumentaci zpracováváme ve všech stupních:

 • Dokumentace k získání územně plánovací informace
 • Dokumentace k územnímu řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

Zajišťujeme též projekty specialistů:

 • Statický posudek
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Vzduchotechnika
 • Vytápění a chlazení
 • Elektroinstalace
 • ZTI – kanalizace, voda, plyn

Veškerou dokumentaci zpracováváme v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb.