Pro početí samotných projektových prací a následného návrhu stavebních úprav a změn v objektu, je nezbytným podkladem zaměření stávajícího stavu, popřípadě digitalizace dochovalé dokumentace a zakreslení změn odpovídající skutečnému stavu.

Podle náročnosti záměru navrhovaných změn volíme mezi přesností zaměření.

Většinou stačí jednoduché zaměření, což je pasport stavby. Ten slouží jako jednoduchá dokumentace popisující stručně stavbu, její konstrukce a obsahuje jednoduché výkresy. Se vznikem nového stavebního zákona je dnes vyžadován stavebními úřady při jakýchkoli stavebních změnách.

Základním výstupem zaměření jsou:

  • půdorysy objektu
  • řez
  • pohledy
  • fotodokumentace stavby
  • a další potřebné výkresy

Výkresy dodáváme digitálně zpracované, a v tištěné podobě. Detailnost výkresů je zpracována především na základě požadavků klienta a chystaného záměru či dalšího využití.